Forensics

Sherlock Holmes Merceği

Birinci Bölüm: Temel Adli Bilişim Eğitimi

    Süre: 2 gün
    Hedef Kitle: Güvenlik uzmanları, güvenlik analistleri, güvenlik denetmenleri, adli bilişim uzmanları, sistem mühendisleri, sistem yöneticileri, ağ yöneticileri, bilgi güvenliği uzmanları, öğrenciler.
    Amaç: Bir siber olay sonrası, delil toplama ve analiz süreçlerini hem teknik hem hukuki boyutlarıyla anlamak.

  İÇERİK

   • Bilişim Suçları
   • Sayısal Delil Kavramı
   • Adlî Kopya (İmaj) Alma İşlemi
   • Hashing ve Doğrulama
   • Veri Kazıma ve Veri Arama
   • Verinin Kurtarılamayacak Şekilde Silinmesi
   • Forensic Explorer ile Analiz Teknikleri
   • Dokümanlardaki Meta Bilgiler
   • Steganografi
   • Disk ve Dizin Şifreleme
   • Volatility ile RAM Analizi
   • Bilgisayar adli analizi hazırlık aşamaları
   • İşletim sistemlerinde dosyalama sistemleri (NTFS, FAT32, ext2, ext3) hakkında bilgiler (Dosyaların bu sistemlerde ne şekilde oluşturulduğu, saklandığı, silindiği vb.)
   • Bilgisayarların çeşitli bölümleri için (RAM, “Stack” alanı, sabit diskler vb.) verilerin kalıcılığı ve veri çıkarma şekilleri
   • Linux üzerinde bilgisayar olayı adli analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı
   • Uygulamalı kısımda adli analiz çalışma ortamının kurulması ve araçlarla şüpheli dosya incelemesi yapılması
   • Windows üzerinde bilgisayar olayı adli analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı
   • Adli analizle ilgili yasal çerçeveler ve delillerin mahkemeye sunulabilecek şekilde saklanması

İkinci Bölüm: Ağ Adli Bilişimi

    Süre: 3 gün
    Hedef Kitle: Güvenlik uzmanları, güvenlik analistleri, güvenlik denetmenleri, adli bilişim uzmanları, sistem mühendisleri, sistem yöneticileri, ağ yöneticileri, bilgi güvenliği uzmanları, öğrenciler.
    Amaç: Ağ üzerindeki siber saldırı iz ve emarelerini ortaya çıkarmak ve bunların çözümlenerek analiz edilmesini sağlamak.

  İÇERİK

   • Pratik Soruşturma Yöntemleri
   • Teknik Temeller
   • Paket ve Protokol Analizi
   • Akış Analizi
   • Veri Toplama ve Ayıklama
   • Ağ Saldırı Tespiti ve Analizi
   • Anahtar, Yönlendirici ve Güvenlik Duvarları
   • Vekil Sunucular
   • Log Yönetimi
   • Tünelleme
   • TLS/SSL Dinleme
   • Ağda Zararlı Yazılım İnceleme
   • Siber Operasyon Merkezleri
   • Ağ Güvenlik İzlemesi
   • Sürekli Ağ İzlemesi